Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật sau đây mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin định danh cá nhân mà chúng tôi thu thập được về các cá nhân (tạm gọi là Dữ Liệu Cá Nhân) có liên quan đến các dịch vụ của NguSacViet thong qua website www.ngusacviet.com. Bằng cách truy cập Website, bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của NguSacViet, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể điều chỉnh lại Chính Sách này để phản ánh những thay đổi trong luật pháp, trong thông lệ thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi, trong các tính năng trên Website của chúng tôi, do vậy, bạn nên xem lại Chính Sách này định kỳ để cập nhật những nội dung và thông lệ mới của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Website. Dữ Liệu Cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín dụng hoặc địa chỉ e-mail. Chúng tôi cũng thu thập thông tin định danh không mang tính cá nhân, đó là thông tin có thể được liên kết với Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang bạn xem, thời gian bạn viếng thăm, những địa chỉ mà Browser nào truy xuất đến, và các ưu tiên tìm kiếm liên quan đến những tìm kiếm cụ thể.

NguSacViet bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, và bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khỏi bị huỷ hoại một cách vô tình hoặc phi pháp, hay bị mất mát, thay đổi một cách vô tình, hoặc bị tiết lộ và truy cập trái phép.

Chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống NguSacViet.

Cách thức NguSacViet sử Dụng thông tin cá nhân của bạn

Mục tiêu của chúng tôi là mang lại cho người dùng (khách hàng) một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:

  • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn
  • Liên hệ với bạn để hỏi phản hồi về việc sử dụng Website, nhằm giúp chúng tôi nâng cao chất lượng Website
  • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp với bên thứ ba
  • Cung cấp những chương trình tiết kiệm hoặc khuyến mại đặc biệt cho bạn với tư cách người dùng Website
  • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

  • Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
  • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
  • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác
  • Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến NguSacViet

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

Sử dụng Cookie

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, chúng tôi sử dụng công nghệ "cookie" trên Website của NguSacViet. Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi máy chủ của NguSacViet. Cookie sẽ giúp chúng tôi nhận ra bạn nếu bạn truy cập vào nhiều trang trên trang web của chúng tôi trong cùng một phiên, do đó chúng tôi không cần phải hỏi mật khẩu của bạn trên mỗi trang. Sau khi bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu bạn thích. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại NguSacViet.

Quản lý thông tin trên website

Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn đưa lên website